Κωδικός015301301
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διάμετρος σε cm25 / 25cm
ΟικογένειαEXPERT PLUS
Χωρητικότητα8 + 4,5lt
Instructions Manual
Download